Vi vil legge tilrette for at speiderne kan gjøre noen oppgaver/ta noen speidermerker hjemme, gjerne sammen med familien om ønskelig. Vi vil sende ut forslag til de forskjellige aldersgrupper omhva som kan gjøres og merker som kan tas, og speiderne vil få utdelt merkene når vi møtes igjen.

Forøvrig vil vi anbefale dere å bli med i facebook-gruppen Grefsen KFUK-KFUM-speidere, det vil også bli lagt litt forskjellig der. Og der er tips å hente på kmspeider.no  Der er det blanta nnet en aktivitetsbank med tips til mange aktiviteter, både innendørs og utendør.

Vi håper alle holder seg friske!

Speiderhilsen lederne