Vi har faste speidermøter hver torsdag kl 18.00-19.30 i skoleåret.

Møtene foregår som regel i eller rundt speiderhuset, men vi er av og til også på turer i nærområdet.

Vi tar fortløpende inn barn fra 2. klasse og gjerne eldre barn også – og vi vil gjerne ha flere voksne.

Hvis du er interessert ta kontakt med:
Anne Gryting
Telefon: 936 93 501
Epost: anne@gryting.biz